Dekodér UFI

Zadajte UFIČo je UFI kód

Jedinečný identifikátor zloženia, tzv. UFI, je alfanumerický kód pozostávajúci zo 16 znakov v kombinácii DIČ firmy a číselného kódu zloženia. S pomocou tohto kódu možno jednoducho identifikovať zmes pri tiesňovom volaní na Toxikologické centrá.

Icon todo
Icon todo

Ako funguje dekodér UFI

Dekodér na základe zadaného kódu UFI dokáže identifikovať číselný kód zloženia a DIČ firmy. Vďaka prepojeniu so systémom VIES určí názov firmy, pod ktorou je UFI kód vytvorený.

Na čo využiť dekodér

Neviete, pod akou firmou bol UFI kód vytvorený? Nie ste si istí, aký číselný kód zloženia má zmes? Potrebujete zistiť, či je v UFI zakomponované správne DIČ? Dekodér UFI Vám so všetkými týmito otázkami jednoducho pomôže.

Icon todo