Vyvíjame jedinečný nástroj na správu a tvorbu bezpečnostných listov. Využite možnosť nezáväzného vyskúšania SBLCore a stiahnite si 30 dennú skúšobnú verziu.

Dekodér UFI

Zadajte UFIČo je UFI kód

Jedinečný identifikátor zloženia, tzv. UFI, je alfanumerický kód pozostávajúci zo 16 znakov v kombinácii DIČ firmy a číselného kódu zloženia. S pomocou tohto kódu možno jednoducho identifikovať zmes pri tiesňovom volaní na Toxikologické centrá.

Icon todo
Icon todo

Ako funguje dekodér UFI

Dekodér na základe zadaného kódu UFI dokáže identifikovať číselný kód zloženia a DIČ firmy. Vďaka prepojeniu so systémom VIES určí názov firmy, pod ktorou je UFI kód vytvorený.

Na čo využiť dekodér

Neviete, pod akou firmou bol UFI kód vytvorený? Nie ste si istí, aký číselný kód zloženia má zmes? Potrebujete zistiť, či je v UFI zakomponované správne DIČ? Dekodér UFI Vám so všetkými týmito otázkami jednoducho pomôže.

Icon todo

Ako SBLCore funguje

 

V krátkom videu vám ukážeme:

  • databázu nebezpečných látok dodávanú so softvérom
  • vytvorenie novej karty bezpečnostných údajov
  • využitie automatickej klasifikácie
  • doplnenie automatických textov
  • zobrazenie a exportovanie karty bezpečnostných údajov
  • vytvorenie etikety a archu
  • vytvorenie jazykové mutácie karty bezpečnostných údajov
Ako SBLCore funguje
 

Prvé kroky v SBLCore
Prvé kroky v SBLCore

Adresár
Adresár

Zálohovanie
Zálohovanie

Nová látka
Nová látka

Nová rýchla karta bezpečnostných údajov
Nová rýchla karta bezpečnostných údajov

Preklad
Preklad

Frázy
Frázy

Etikety
Etikety

Kompletná karta bezpečnostných údajov
Kompletná karta bezpečnostných údajov

Detergenty
Detergenty

Klasifikačná rozvaha
Klasifikačná rozvaha

Výpočet klasifikácie
Výpočet klasifikácie

Databáza látok
Databáza látok

Tipy a triky
Tipy a triky

UFI a nový systém nahlasovania
UFI a nový systém nahlasovania

ECHA látky
ECHA látky

Predplatné SBLCore Blue
Predplatné SBLCore Blue

PCN bez KBÚ
PCN bez KBÚ

Nastavenie prístupu do PCN vr. S2S
Nastavenie prístupu do PCN vr. S2S